Κάρτα Καυσαερίων

Κάρτα Καυσαερίων

Μην αμελείτε την έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων.Η ισχύς της είναι για ένα χρόνο και το κόστος της 10ευρώ