Σύγχρονα συστήματα τροφοδοσίας και ψεκασμού (Injection - Full injection).

Σύγχρονα συστήματα τροφοδοσίας και ψεκασμού (Injection - Full injection).